polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Nasi Partnerzy:


informacja

W dniu 27 kwietnia 2018r. została podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy firmą Frankonia Poland Sp. z o. o. a Zespołem Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. Podpisana umowa otwiera dla uczniów nowe możliwości w praktycznym przygotowaniu zawodowym. Realizowany bowiem będzie patronat dla zawodów technik mechanik i technik mechatronik. Uczniowie objęci patronatem uczestniczyć będą w zajęciach praktycznych, praktykach i stażach zawodowych na terenie zakładu. Z wybranymi uczniami zawierane będą umowy stypendialne poprzedzające ich zatrudnienie. Nauczyciele szkoły uczestniczyć będą w prowadzonych przez zakład praktycznych szkoleniach doskonalących związanych ze zmianami technologii i technik wytwarzania, a zakład będzie wspierał rozwój bazy dydaktycznej szkoły.
Więcej informacji o Frankoniiinformacja

W dniu 14 czerwca 2012r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy LG Display Poland Sp. z o. o. a Zespołem Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie. W ramach umowy uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie odbywają praktyki zawodowe w LG Display Poland Sp. z o. o. Inną formą współpracy są również wycieczki zawodoznawcze naszych uczniów w Firmie.


informacja

W dniu 8 września 2011r. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu a Zespołem Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie. W ramach porozumienia przewidywane są m. in. następujące działania:
- organizacja wykładów gościnnych oraz zajęć warsztatowych dla uczniów szkoły,
- przekazywanie bibliotece szkolnej publikacji naukowych Uczelni,
- zapewnienie uczniom chcącym studiować w MWSLiT 50% zniżki przy wpłacie wpisowego,
- zapewnienie nauczycielom skorzystania z oferty studiów podyplomowych Uczelni przy 10% zniżce za opłaty.
List intencyjny podpisali mgr inż. Janusz Pawęska - Kanclerz Uczelni i mgr inż. Aleksander Koszela - Dyrektor Szkoły.
Więcej informacji o Uczelni
informacja Od roku 1990 bardzo owocnie współpracujemy ze szkołą SOS a SOU w Lanskroun w Republice Czeskiej. Współpraca obejmuje praktyki uczniów, udział nauczycieli w konferencjach i sympozjach. Wymianę wakacyjną pracowników i nauczycieli. Wspólnie przygotowujemy i realizujemy projekty w ramach współpracy przygranicznej.

www.spslan.cz


Nasza szkoła współpracuje z Zespołem Szkół w Monchengladbach w Republice Federalnej Niemiec

www.bkft.de

a także z Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach

www.fsg-marbach.deaktual. A. Koszela