polityka ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe


Absolwenci technikum, zasadniczych szkół zawodowych i szkól policealnych mogą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany egzaminem zawodowym.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
- etapu pisemnego,
- etapu praktycznego.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
   - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
   - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Absolwent zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z etapu pisemnego:
    - z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
    - z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

 Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny.
Więcej informacji o egzaminie, zadaniach i standardach zawierają informatory dla danego zawodu wydane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.


Znajdziesz je na tej stronie.
 

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Pozostałe informacje o egzaminie zawodowym zawiera ta strona.


Żródło: www.cke.edu.plEGZAMIN ZAWODOWY 2013

1. Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 roku.
2. Komunikat dyrektora CKE o terminach egzaminów maturalnych i zawodowych w 2013 r.